Dịch vụ

Dịch vụ chằng buộc hàng hóa tại trên container 03

Dịch vụ chằng buộc hàng hóa tại trên container tại khu công nghiệp

Hiện nay việc vận chuyển hoặc xuất khẩu hàng hóa là điều cần thiết vì vậy ngoài việc đóng gói hàng hóa thì chằng buộc hàng hóa cũng rất quan trọng

Ưu điểm của việc chằng buộc hàng hóa

  • Bảo đảm an toàn hoàng hóa
  • Tránh va chạm trong lúc vận chuyển hàng hóa
  • Tránh trường hợp rơi vỡ trong lúc vận chuyển

Quy trình chằng buộc hàng hóa

Bước 1 : Nhân viên khảo sát và đánh giá hàng hóa

Bước 2 : Hàng hóa được đóng gói kỹ càng để cố định trên xe hoặc trên tàu

Bước 3 : Dùng dây đai cố định hàng hóa trên xe hoặc trên tàu

Bước 4 : Kiểm tra độ an toàn của hàng hóa sau khi chằng buộc

Cung cấp cho nhiều loại hàng hoá khác nhau như:

  • Chằng buộc hàng hóa trên Pallet
  • Chèn lót hàng hóa trong thùng gỗ
  • Chằng buộc hàng trên contener

Một số hình ảnh chằng buộc hàng hóa

 

 Dịch vụ khác

facebook